Kommunikációs tréningek


Telefonos kommunikáció az ügyfélszolgálaton

„Minden a szavak helyes használatán múlik.” (Konfucius)

A tréning célja, hogy mind az átlagos, mind a nehéz ügyfél professzionális kezelését megismertessük, ügyfélbarát megoldások gyakoroltatásával növeljük a partnercég ügyfeleinek elégedettségi fokát. A képzés keretében a különböző helyzetgyakorlatok elemzése után személyre szabott fejlődési útmutató kidolgozása történik. Cél az egyén ügyfélközpontú kommunikációjának fejlesztése, rugalmas kapcsolatépítésének kialakítása.
A tréning résztvevői megismerhetik:

 • a telefonálás szabályait,
 • az ügyfélbarát telefonkommunikáció sajátosságait,
 • az irányítás technikáit,
 • a vokalitás szerepét a telefonkommunikációban,
 • a reklamációkezelés technikáit,
 • a konfliktuskezelés technikáinak elsajátítását LVA hangelemző technológia használatával.

Telefonos kommunikáció az értékesítésben

„A sikeres vezetők vagy értékesítők nem születnek, hanem magukat teszik azzá.” (U. Saxer)

A tréning célja, hogy a legújabb értékesítés-technikai ismeretek átadásával és szituációs gyakorlatokkal növelje a telefonos értékesítés hatékonyságát, a keresztértékesítés módszereit, és a kifogáskezelésben gyorsan alkalmazható ügyfélmegtartó technikákat adjon át.

A tréning résztvevői megismerhetik:

 • kommunikációs stílusuk jellemzőit,
 • a leggyakrabban előforduló értékesítői hibákat,
 • az értékesítés érdeklődésfelkeltő szignáljait,
 • a beszélgetés irányításának technikáit,
 • a személyre szabott fejlődési útmutatót,
 • a kifogáskezelési technikákat.

Értékesítési tréning

„A márka magad vagy!”

A tréning célja, hogy olyan üzleti kommunikációs ismereteket adjon át, amelyek növelik az egyéni értékesítési hatékonyságot. A tréning helyzetgyakorlatokkal és azok csoportos elemzésével elősegíti az értékesítési kompetencia magas szintű elsajátítását, amely a jövőben biztosítja a magabiztosságot, az értékesítési helyzetek rugalmas kezelését, illetve fejleszti az asszertív kommunikációt.

A tréning résztvevői megismerhetik:

 • kommunikációs stílusuk jellemzőit,
 • az értékesítési folyamat egymásra épülő folyamatait,
 • az ügyfél érdeklődésének felkeltésének technikáját,
 • a kommunikációs technikákat a szükségletek felmérésére,
 • az ügyfél igényeihez alkalmazkodó érvrendszert, a haszonérvelést,
 • az asszertív tárgyalástechnikát,
 • a lezárási technikákat,
 • az elutasítás kezelését.

Ügyfélszolgálati kommunikáció

„Recept az asszertív kommunikációhoz!”

A tréning célja, hogy mind az átlagos, mind a nehéz ügyfél professzionális kezelését megismertessük, ügyfélbarát megoldások gyakoroltatásával növeljük a partnercég ügyfeleinek elégedettségét. A videós „éles” helyzetgyakorlat elemzése után személyre szabott fejlődési útmutatót dolgozunk ki.

A tréning résztvevői megismerhetik:

 • az ügyfélbarát kommunikáció sajátosságait,
 • az elégedett ügyfél elvárásainak megfelelő gyakorlati megoldásokat,
 • az ügyféltípusok kezelésének könnyen alkalmazható formáit,
 • a testbeszéd szerepét az ügyfélszolgálati munkában,
 • a reklamációkezelés ügyfélmegtartó technikáit.

Kommunikációs technikák

„Megfelelő hatás a megfelelő szavakkal”

A tréning célja, hogy olyan üzleti kommunikációs ismereteket adjon át, melyek növelik az egyéni hatékonyságot. A tréning a videós helyzetgyakorlattal és annak csoportos elemzésével, magabiztossághoz és magas szintű jártassághoz juttatja a résztvevőket.

A tréning résztvevői megismerhetik:

 • kommunikációs stílusuk jellemzőit,
 • az értékesítési folyamat egymásra épülő folyamatait,
 • az ügyfél érdeklődésének felkeltését,
 • kommunikációs technikákat a szükségletek felmérésére,
 • az ügyfél igényeihez alkalmazkodó érvrendszert, a haszonérvelést,
 • asszertív tárgyalástechnikát,
 • lezárási technikákat,
 • az elutasítás kezelését.