Biztonsági tréningek


Humánbiztonsági tréning

„Az óvatosság, még ha túlzott volna is, mindig figyelmet érdemel, mert a túlzott merészség több kárt okozhat, mint a túlzott óvatosság.” (F. Deák)

A humánbiztonsági tematikájú tréningek fő célja a biztonságtudatossági attitűd fejlesztése a vezetők és alkalmazottak körében. A tréning során elméleti háttéranyag, helyzetgyakorlatok, improvizációs feladatok és/vagy interakciós eLearning tananyag segítségével készítjük fel a résztvevőket a biztonságos munkavégzésre és megismertetjük velük a különböző humánbiztonsági kockázatokat, és azok megelőzési módjait.

Jelmondatunk, hogy a tudás egy nagy lépést jelent a kockázatmentesség felé. A humánbiztonsági (és elsősorban az ún. biztonságtudatossági attitűdfejlesztő tréningek, képzések) a biztonsági attitűd formálására, fejlesztésére fókuszálnak, érzékenyítik a résztvevőket a téma iránt - nem feltétlen céljuk elméleti tudásanyag átadása.

Főbb céljaink, hogy a résztvevők

 • felismerjék és azonosítsák, hogy munkahelyükön is léteznek (a céget, és saját munkavégzésüket fenyegető) valós kockázatok. Cél: annak felismerése, hogy a „mi cégünk kockázatmentes” attitűd nem feltétlenül adaptív a biztonságtudatosság szempontjából.
 • érzékenyebbek és tudatosabbak legyenek ezen kockázatokat illetően. Cél: a tudatosság növelése.
 • körében kialakítsuk, vagy fejlesszük a „velem is megtörténhet” attitűdöt a „velem biztos nem történhet meg” általános kognitív torzítás helyett. Cél: a kognitív torzítások felismerése, és megváltoztatása.
 • gyakorolják a frissen alakított biztonságtudatossági attitűdjüket helyzetgyakorlatok, szerepjátékok formájában. Cél: biztonságtudatossággal kapcsolatos helyzetek, pszichológiai szituációs gyakorlatok gyakorlása, saját élmény.

Négy biztonsági területen tartunk attitűdfejlesztést (tűz- és munkavédelem, információbiztonság és vagyonvédelem); illetve igény esetén komplex tréningeket bonyolítunk le oktatással ezen a négy területen, speciális biztonsági szakemberekkel együttműködve.


A tréning résztvevői megismerhetik:

 • az adott vállalatnál meglévő biztonsági réseket, kockázatokat,
 • a biztonsági titkok világát,
 • a jelszógenerálás művészetét,
 • a biztonságos kommunikációt,
 • a kommunikációs torzításokat,
 • az általános biztonsági torzításokat,
 • a kockázatkezelési technikákat.

Krízis tréning

„Ritka, mint a fehér holló - mégis előfordul és hatékonyan kell kezelni.”

A kis valószínűséggel bekövetkező, nagy hatásfokkal járó eseményeket a kutatók „fehér holló” eseményeknek nevezik. Egyetértenek abban, hogy ezeknek az eseményeknek az előrejelzése szinte lehetetlen, így nem a prognózissal tudjuk kezelni ezeket a kockázatokat, hanem a sebezhetőségek csökkentésével és a krízishelyzetekre való alapos felkészüléssel.

A krízis tréning célja pontosan az, hogy megismertesse a résztvevőkkel a sebezhetőségi pontokat, azok azonosítását fejlessze. Továbbá felkészítse őket a krízistervek elkészítésére és folyamatos aktualizálására, a krízishelyzetekre való gyors és adekvát reagálásra, a nagy stressz alatti krízis-kommunikációra, a krízishelyzetek kezelésére.


A tréning résztvevői megismerhetik:

 • a válság, katasztrófa, pandémia kezelését és a krízis-kommunikáció elméletét,
 • a krízis-kommunikáció sajátosságait,
 • a krízishelyzet jellemzőit,
 • a krízisterv készítésének módszertanát.

Továbbá:

 • saját élményt szerezhetnek egy valós időben szimulált krízishelyzet kezelésében,
 • a szimulált krízishelyzetben gyakorolják a kríziskezelési technikákat
 • „aha élmények” katartikus megélésével mélyíthetik a kríziskezelésről korábban szerzett ismeretek gyakorlati hasznosítását.